Verhoog de productiviteit van je werknemers door het creëren van welzijn op het werk

Het stimuleren van welzijn op het werk: ben je klaar voor deze uitdaging?


Waarom zou je het welzijn op het werk in je bedrijf moeten vergroten? Wat zijn de problemen en ‘best practices’? Alle antwoorden en deskundige adviezen staan in deze gids! Je ontdekt er alles over:

De 4 pijlers van welzijn op het werk.

De voordelen van welzijn op het werk voor jou en je werknemers.

5 eenvoudige tips om het welzijn in je bedrijf te vergroten.

Download de gids

De informatie die op dit formulier wordt ingezameld, wordt door Sodexo Pass Belgium opgeslagen in een informaticabestand om je de gevraagde inhoud toe te sturen en je andere inhoud aan te bieden die door Sodexo Pass Belgium wordt geproduceerd. Ze worden 3 jaar bewaard en zijn bestemd voor de klantenteams van Sodexo Pass Belgium en zijn aangestelde onderaannemers.

In overeenstemming met de wet "op de bescherming van persoonsgegevens" heb je het recht om je persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, te verwerken en door te geven. Voor aanvullende informatie kan je het tabblad "Privacybeleid" op onze website www.sodexo.be raadplegen.